voorwaarden

Wedstrijdreglement ‘Win een plooifiets’ (26 september tot en met 14 oktober)

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Eco Heating met ondernemingsnummer  0893.919.633, gevestigd te Tramstraat 63-65 te Zwijnaarde. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Eco Heating, en niet voor Facebook.
 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 4. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 6. Medewerkers van Eco Heating zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. Eco Heating behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Eco Heating.
 8. Deelnemers moeten in België wonen.
 9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de wedstrijdpagina met name een plooifiets van Krigori.
 10. De te winnen prijs van de actie zal worden vermeld op de facebookpagina van Eco Heating en op www.bisbeurs.ecoheating.be.
 11. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 3 criteria: het liken van de Facebookpost van Eco Heating i.v.m. de wedstrijd van de plooifiets, het taggen van een fietsvriend in de reactie en meegeven wat jij verstaat onder geothermie én het winnen van de loting. Nadien communiceert Eco Heating naar deze persoon en reikt het de prijzen uit aan de winnaar.
 12. De wedstrijd op Facebook loopt van 26 september tot en met 14 oktober. Op 14 oktober wordt de winnaar gekozen.
 13. De winnaar wordt per e-mail of telefoon verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijs in ontvangst genomen zal worden.
 14. Eco Heating en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 15. Eco Heating en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 16. Eco Heating behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Eco Heating, de omstandigheden dit vereisen. Eco Heating kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Eco Heating.
 17. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Eco Heating en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 18. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Eco Heating om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaar.